ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรุ่น12ปี

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4ได้รับมอบหมายจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย หญิง รุ่นอายุ 12 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2554 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ


วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

น้ำตกห้วยจันทน์ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม 5 วิชาหลักระดับสพป.ศก.4

ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายนิรภัย ศรแก้ว ประธานกลุ่มฯ จำนวน 23 โรงเรียนนำนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 5 วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.4 ที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฝ่ายวิชาการสรุปงานการแข่งขันทักษะ 5 วิชาหลัก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ฝ่ายวิชาการกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ประชุมและสรุปงานแข่งขันทักษะวิชาการ 5 วิชาหลัก ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โดยมี นายนิรภัย ศรแก้ว ประธานกลุ่มฯ นายสมบัติ วรเลิศ รองประธานฝ่ายวิชาการ นายอภิศักดิ์  ไสว เลขานุการกลุ่มร่วมให้คำปรึกษา นายไกรสร อุ่นแก้ว หัวหน้างานวิชาการ พร้อมทีมงานฝ่ายวิชาการดำเนินการสรุปและจัดทำเอกสาร

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์แข่งขันวิชาการ 5 วิชาหลัก

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์แข่งขันทักษะทางวิชาการ 5 วิชาหลัก ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายบุญแสน สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์พร้อมคณะครูอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่  มีนายสมบัติ วรเลิศ รองประธานฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน นายนิรภัย ศรแก้ว ประธานกลุ่มเป็นประธานในพิธีเปิด


วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์จัดการแข่งขันแฮนด์บอล สพฐ.ปี2554

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล สพฐ.ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม2554  ณ โรงยิม โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยการนำของนายนิรภัย ศรแก้ว ประธานกลุ่มฯ นายชัยมงคล มีวงศ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปของกลุ่มฯ พร้อมทีมงาน


ชมภาพเพิ่มเติมวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมครูวิชาการกลุ่มยกระดับวิชาภาษาไทย

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ประชุมครูวิชาการเพื่อหาแนวทางยกระดับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ประชุมเตรียมการแข่งขัน 5 วิชาหลัก ปี 2554

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายนิรภัย ศรแก้ว ประธานกลุ่มฯ ประชุมคณะกรรมการแข่งขันวิชาการ 5 วิชาหลักระดับกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ เพื่อเตรียมการแข่งขันในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554
ชมภาพทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมศ.ประเมินโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์

สมศ.ประเมินโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2554  มีภาพบรรยากาศเก็บมาฝากรับผอ.ร.ร.บ้านกันทรอมน้อยคนใหม่

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายนิรภัย  ศรแก้ว ประธานกลุ่มฯ นายไพบูลย์ สมรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยพร้อมคณะผู้บริหารในกลุ่มร่วมต้อนรับผอ.ร.ร.บ้านกันทรอมน้อยคนใหม่ นายหนัน  อุสาย   จากโรงเรียนบ้านตูม  อำเภอศรีรัตน์ สพป.ศก.4 โดยมีนายธีระวัฒน์  คำศรี รองผอ.สพป.ศก.4  ผอ.ศักดิ์   ร้านจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านตูมพร้อมคณะครู เพื่อนผู้บริหาร ร่วมส่งและต้อนรับอย่างอบอุ่นวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมศ.ประเมินรอบ 3 โรงเรียนในกลุ่ม

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านโคกระเวียงและโรงเรียนบ้านจะเนียว รับการประเมิน จาก สมศ. รอบ 3  ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2554
ชมภาพบรรยากาศ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง


โรงเรียนบ้านจะเนียว

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร่วมกีฬาจตุรมิตรเกมส์ครั้งที่ 3 วันที่ 1 สิงหา

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ร่วมกิจกรรมกีฬานักเรียน สพป.ศก.4 จตุรมิตรเกมส์ครั้งที่ 3 ที่สนามกีฬาอำเภอกันทรลักษ์ และบริเวณใกล้เคียงระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2554
ภาพบรรยากาศวันที่ 1 สิงหาคม 2554
ชมภาพเพิ่มเติม    (1)     (2)   (3)