ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

แนะนำกลุ่มโรงเรียน 7 เม.ย.58

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานสมาคมฯ แสดงมุทิตาจิต

นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์  พร้อมผู้บริหารในกลุ่มฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558  ณ  อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ซึ่งในกลุ่มฯมีผู้บริหารเกษียณ 2 ท่าน คือ นายรุ่งศักดิ์  ศรีสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  นายสมนึก สุวรรณโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ประชุมปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย โดยมีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ เป็นประธานในพิธีเปิด  มีนายสมเกียรติ  ไกรยา  และนางสาวประพิน จินตวรรณ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นวิทยากร  ผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการแต่ละโรงเรียน
ประชุมผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมผู้บริหารในสังกัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงเรียนบ้านขุนหาญ  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มุทิตาจิตเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตกับเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ รูปใหม่ พระครูวีระปัญญาภรณ์ วัดบ้านด่าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558


วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมรมระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯร่วมกับสพป.ศก.4 จัดอบรมผู้บริหารและครูที่เป็นเจ้าหน้าที่ระบบควบคุมภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธีระวัฒน์  คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจดคนใหม่

โรงเรียนบ้านกันจด จัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายปิยะนารถ  เหมือนมาตย์  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่โรงเรียนบ้านกันจด  นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ พร้อมคณะผู้บริหารในกลุ่มฯ  ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่นวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมประธานกลุ่มสัญจร

สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดยนายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดการประชุมสัญจรประธานกลุ่ม ครั้งที่ 4/2558  ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 โดยมีนายบุญแสน  สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์  พร้อมคณะผู้บริหารภายในกลุ่ม คณะครูได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุม