ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและวางหรีดเคารพศพคุณพ่อทองใย  ถาพรผาด  คุณพ่อครูเพ่งพิศ ดอกพวก ครูโรงเรียนบ้านระหาร  ที่วัดปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557


วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้บริหารย้าย

นายวิทวัส รัตโน ผอ.ร.ร.บ้านระหาร รองประธานกลุ่มฯ ทำหน้าที่แทนประธานในงานแสดงมุทิตาจิต นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา


นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ ร่วมกับคณะผู้บรหารกลุ่มโรงเรียนน้้าตกห้วยจันทน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่
เปิดค่ายคุณธรรม

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้้าตกห้วยจันทน์ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลกันทรอม (ร.ร.บ้านกันทรอม ร.ร.กันทรอมน้อย ร.ร.บ้านตานวน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557  ณ วัดบ้านห้วยบูรพา ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับผู้ตรวจราชการ

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนบ้านขุนหาญ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา

สพป.ศก.4 จัดประชุมชี้แจงโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรสังกัดกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2557
โดยมีนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มกล่าวรายงานวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำขอพรพ่อเมืองขุนหาญ

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มร่วมรดน้ำขอพรจากพ่อเมืองขุนหาญ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557