ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ระบบการแข่งขันกีฬากลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 8

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯ นำนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีรัตนวิทยา และสนามใกล้เคียง ผลการแข่งขันจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกประจำปี 2559

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559  ณ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพเป็นเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงและโรงเรียนบ้านดู่ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอมรเทพ  สมหมาย อดึตสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร์จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 เป็นประธาน
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 1    คลิกชมภาพเพิ่มเติม 2งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง

งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ปี59

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ สพป.ศก.4 เพิ่มภายหลัง

งานศิลป์หัตถกรรมกลุ่ม

งานศิลปหัตถกรรมกลุ่ม(เพิ่มรายละเอียดภายหลัง)

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับนายอำเภอขุนหาญ

นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าพบนายอำเภอขุนหาญคนใหม่ นายสมเกียรติ สีขาว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอขุนหาญ คนใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องพักนายอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ


ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤศจิกายน

นายวิทวัส รัตโน  ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา เพื่อแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือพัฒนาการศึกษาของกลุ่มฯ ในภาคเรียนที่ 2/2559