ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน 23 โรง ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มเป็นประธานในที่ประชุม


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหารและอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 โดยมีเป้าหมายที่ประธานฯ และเลขานุการกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมดำเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

ให้กำลังใจ

นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพพ่อบุญเรียน  รัตโน เมื่อค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมผู้บริหาร

15 กุมภาพันธ์ 2559  กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารในสังกัด 23 โรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net, NT ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559   ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  มีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ เป็นประธานในพิธี  นายพิชัย  จุลวรรณโน หัวหน้างานวิชาการกลุ่มเป็นผู้กล่าวรายงาน

สร้างศาลากลุ่มฯประจำสำนักงานเขตพื้นที่ สพป.ศก.4 แห่งใหม่

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ ดำเนินการสร้างศาลาตามนโยบาย ผอ.สพป.ศก.4 โดยได้ฤกษ์ยกเสาเอก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  สำนักงานเขตฯแห่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.เขต มาเป็นประธาน  งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 23 โรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป  ช่างในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากนักการฯ/ช่างไม้ ของโรงเรียนในสังกัด ขอบคุณผู้บริหารที่อนุญาตให้มาปฏิบัติงานในครั้งนี้วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มฯ

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมผู้บริหารเพื่อหารือการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาในกลุ่มประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านหล้าสรวง (บ้าน ผอ.อรุณ ชื่นตา) บ้านนาจะเรีย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ