ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้บริหารย้าย

นายวิทวัส รัตโน ผอ.ร.ร.บ้านระหาร รองประธานกลุ่มฯ ทำหน้าที่แทนประธานในงานแสดงมุทิตาจิต นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา


นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ ร่วมกับคณะผู้บรหารกลุ่มโรงเรียนน้้าตกห้วยจันทน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่
เปิดค่ายคุณธรรม

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้้าตกห้วยจันทน์ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลกันทรอม (ร.ร.บ้านกันทรอม ร.ร.กันทรอมน้อย ร.ร.บ้านตานวน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557  ณ วัดบ้านห้วยบูรพา ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับผู้ตรวจราชการ

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนบ้านขุนหาญ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา

สพป.ศก.4 จัดประชุมชี้แจงโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรสังกัดกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2557
โดยมีนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มกล่าวรายงานวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำขอพรพ่อเมืองขุนหาญ

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มร่วมรดน้ำขอพรจากพ่อเมืองขุนหาญ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557


วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

เปิดโลกการศึกษา

นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนบ้านขุนหาญ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557