ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงานและแสดงมูทิตาจิต

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุบลราชธานี  และแสดงมุทิตาจิตให้กับนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯที่เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2559 นี้  เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมมุทิตาจิตให้กับ ผอ.อรุณ ชื่นตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน 23 โรง ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มเป็นประธานในที่ประชุม


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหารและอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 โดยมีเป้าหมายที่ประธานฯ และเลขานุการกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมดำเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

ให้กำลังใจ

นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพพ่อบุญเรียน  รัตโน เมื่อค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมผู้บริหาร

15 กุมภาพันธ์ 2559  กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารในสังกัด 23 โรงเรียนเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net, NT ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559   ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  มีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ เป็นประธานในพิธี  นายพิชัย  จุลวรรณโน หัวหน้างานวิชาการกลุ่มเป็นผู้กล่าวรายงาน