ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

แนะนำกลุ่มโรงเรียน 7 เม.ย.58

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมประธานกลุ่มสัญจร

สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดยนายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดการประชุมสัญจรประธานกลุ่ม ครั้งที่ 4/2558  ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 โดยมีนายบุญแสน  สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์  พร้อมคณะผู้บริหารภายในกลุ่ม คณะครูได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุม


วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมผู้บริหารประจำเดือน มีนาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านหนองคู เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ  โรงเรียนบ้านซำ เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2558

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

วันครู ปี 2558

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ นำคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมงานวันครูประจำปี 2558  ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ดูภาพเพิ่มเติมที่   กล้อง 1   กล้อง 2   กล้อง 3


วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์จัดกิจกรรมเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 และม.3 โรงเรียนภายในกลุ่ม  ที่โรงเรียนบ้านสดำ โดยมีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มเป็นประธานเปิด  นายไกรสร  อุ่นแก้ว รองฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน  ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพิน   จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กีฬากลุ่มประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ จัดการการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่  22 - 26 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลกระหวัน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
ชมภาพเพิ่มเติม   กล้อง 1    กล้อง 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มและออมทรัพย์ครูพบสมาชิก

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มได้จัดให้มีการประชุมครูด้านการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี ดร.ประพิน  จินตวรรณ และ ดร.สมเกียรติ  ไกรยาศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มมาพบปะและให้แนวทางในการยกระดับผลการเรียน หลังจากนั้นนางทัศนาพร  แก้วกัณหา กรรมการออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เขตอำเภอขุนหาญได้พบปะสมาชิกเพื่อรายงานและตอบข้อซักถามสมาชิกออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัดที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ