ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แสดงความยินดีกับผอ.โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส  รัตโน ประธานกลุ่มได้นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน

17 พฤษภาคม 2561 นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารเพื่อหารือข้อราชการเพื่อพัฒนาการศึกษาของกลุ่มในปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตาเอก

ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.มานพ ตลับทอง

นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มนำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.มานพ  ตลับทอง ผอ.ร.ร.บ้านกันทรอมน้อย ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(ผดุงวิทยา) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่

นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำคณะผู้บริหารในกลุ่มฯร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด นายปิยะนารถ   เหมือนมาตย์ และครอบครัวที่ทำบุญฉลองขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ปีใหม่ไทย 2561

นายวิทวัส  รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารในกลุ่มรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชานายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยประจำปี 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

ปีใหม่ไทยอำเภอขุนหาญ

นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารในกลุ่มฯรดน้ำขอพรจากนายอำเภอขุนหาญ นายคมป์  สังข์วงค์ ที่บ้านพักนายอำเภอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา