ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

ระบบกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ปี 2561

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

มติ กศจ. ศรีสะเกษ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

มติที่ประชุม กศจ.ศรีสะเกษ เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2561 คราวประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารในกลุ่มฯ


15 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการปิยะนารถ  เหมือนมาตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านกันจด เดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง


14 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการศุภวิทย์  สุภโกศล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขนาน เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
8 พฤศจิกายน 2561 ผอ.วิทวัส รัตโน  ผอ.โรงเรียนบ้านระหารเดินทางไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม

9 พฤศจิกายน 2561 บายศรีสู่ขวัญ ส่ง ผอ.เนตรนภา  สาระวรรณ ที่ ร.ร.บ้านโคกระเวียง


12 พฤศจิกายน 2561 ส่ง ผอ.เนตรนภา สาระวรรณ ไปที่โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
งานศิลป์ฯ ระดับ สพป.ศก.4 ครั้งที่ 68

11-12 ตุลาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโรงเรียนในกลุ่มฯเข้าร่วมงานศิลป์ฯ ครั้งที่ 68 ที่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์และโรงเรียนในอ.กันทรลักษ์วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมกรรมการงานศิลปครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม

18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปครั้งที่ 68 ระดับกลุ่ม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ฯงานมุทิตาจิตบุคลากรในกลุ่ม

14 กันยายน 2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วจันทน์ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้บุคลากรในกลุ่มฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อำเภอขุนหาญ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

อบรมเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ

29-30 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน โดยได้รับเกียรติจากนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุจาก สพป.ศก.4 เป็นวิทยากร

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

15-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการขับเคลื่อนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้บริหารด้วยกระบวนการ PLC  ณ เทศบาลตำบลกระหวันและโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี