ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมครั้งที่ 64 เข้าประชุมระดับกลุ่มฯ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์พัฒนาผู้บริหาร

14-15 สิงหาคม 2557 นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารภายในกลุ่มสัมนาศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ


วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญวัดไตรราษฎร์สามัคคี

สพป.ศก.4 นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี ร่วมกับกลุ่มบุคคล สพป.ศก.4 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยผู้อำนวยการบุญแสน สุทธิประภาประธานกลุ่ม ร่วมทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดไตรราษฎร์สามัคคี (วัดบ้านซำตาตา) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557


วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เครือข่ายโรงเรียนตำบลโพธิ์กระสังข์จัดวิ่งมินิมาราธอน

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลโพธิ์กระสังข์ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์จัดกิจกรรมแข่งขันมินิมาราธอนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557  โดยมีนายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและวางหรีดเคารพศพคุณพ่อทองใย  ถาพรผาด  คุณพ่อครูเพ่งพิศ ดอกพวก ครูโรงเรียนบ้านระหาร  ที่วัดปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557


วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้บริหารย้าย

นายวิทวัส รัตโน ผอ.ร.ร.บ้านระหาร รองประธานกลุ่มฯ ทำหน้าที่แทนประธานในงานแสดงมุทิตาจิต นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา


นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ ร่วมกับคณะผู้บรหารกลุ่มโรงเรียนน้้าตกห้วยจันทน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่