ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ระบบการแข่งขันกีฬากลุ่ม

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปีใหม่ไทย

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่ม ได้นำคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพร นายธีรวุุฒิ  พุทธการี ผู้อำ่นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ปี 2560  ช่วงเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

วันครูประจำปี 2560

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมกิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 8

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมกิจกรรมกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 8 ของ สพฟ.ศก.4 ใช้สนามในอำเภอศรีรัตนะ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯ คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ          นายสัญญา  ศรีสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู คนใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกประจำปี 2559

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559  ณ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพเป็นเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงและโรงเรียนบ้านดู่ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอมรเทพ  สมหมาย อดึตสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร์จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 เป็นประธาน
คลิกชมภาพเพิ่มเติม 1    คลิกชมภาพเพิ่มเติม 2งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง

งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ปี59

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ สพป.ศก.4 เพิ่มภายหลัง