ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่เข้าสู่กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ด้วยความยินดียิ่ง "

งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มน้ำตกฯ ครั้งที่ 65

แนะนำกลุ่มโรงเรียน 7 เม.ย.58

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มฯ

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประชุมผู้บริหารเพื่อหารือการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาในกลุ่มประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านหล้าสรวง (บ้าน ผอ.อรุณ ชื่นตา) บ้านนาจะเรีย อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ


วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

กีฬาจตุรมิตร สพป.ศก.4

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมจัดกิจกรรมกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 7  ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558  ณสนามกีฬาในเขตอำเภอขุนหาญ พิธีเปิด วันที่ 28 ธันวาคม 2558  มีนายอมรเทพ  สมหมาย เป็นประธาน  ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับ ส่ง ผู้บริหารในกลุ่ม

23 พฤศจิกายน  2558   รับผอ.โรงเรียนบ้านโคกระเวียงคนใหม่ ผอ.เนตรนภา  สารวรรณ  และส่ง ผอ.โรงเรียนบ้านจองกอ ผอ.พรพรรณ  บุตรวงศ์วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จัดกิจกรรมพบสมาชิกกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์   โดยมีนายสรวีย์ จิรานันท์สิริ ผู้จัดการฯ  และนางทัศนาพร  แก้วกัณหา กรรมการเขตขุนหาญ ได้มาพบปะกับสมาชิกประชุมครูและบุคลกรกลุ่ม

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรในสังกัดเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558   ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ร่วมงานกฐิน สพป.ศก.4

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ตลอดผู้มีจิตศรัทธารร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปี 2558  ทอดถวาย ณ วัดบ้านด่าน  ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 โดยกลุ่มได้รวบรวมปัจจัยสมทบได้ยอดสุทธิ 68,050 บาท  ยอดรวมทั้ง สพป.ศก.4 ทั้งสิ้น 444,089  บาท
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่ 30 กันยายน 2558 และดำเนินการแข่งขันในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์