ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมสัมนาสมาชิกออมทรัพย์ครูปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดประชุมสัมนาสมาชิกออมทรัพย์ครูจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 23 โรงเรียนและสมาชิกฯ เครือข่ายหน่วยงานที่อยู่ในเขตบริการประกอบด้วยสมาชิกจากโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา เทศบาลตำบลกันทรอม เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ รวมทั้งสิ้น 214 คน ตลอดจนบุคลากรในสังกัดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อีก จำนวน 65 คน  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาพิเศษ มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสังกัด กิจกรรมได้รับความสนใจจากบุคลากรอย่างดียิ่ง ขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปี 2560

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ และมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมีนายอมรเทพ สมหมาย เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับกำลังใจจากผู้นำชุมชนในท้องที่  ท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมให้กำลังใจอย่างมากมาย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  กล้อง1(ประสิทธิ์)    กล้อง2(ครูสมัคร)วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปี 2560

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ สนามโรงเรียนบ้านโพธิ๋กระสังข์ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสดำและสนามกีฬาโรงเรียนร่มโพธิ์วิยา ซึ่งปี 2560 มีเครือข่ายโรงเรียนตำบลโพธิ์กระสังข์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เลี้ยงส่ง ศน.ประจำกลุ่ม

10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่ม จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง ศน.ประจำกลุ่ม 2 ท่าน ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานที่ใหม่ ประกอบด้วย ศน.ธานินทร์ แทนคำ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ศน.ชาติชาย สายป้อง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีกฐินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯ ร่วมกิจกรรมกฐินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทอดกฐินสามัคคีที่วัดหนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560


แสดงความยินดีกับนายอำเภอขุนหาญคนใหม

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนฯ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริการสถานศึกษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอำเภอขุนหาญคนใหม่ นายคม สังข์วงษ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดย นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยะ ประจำปี 2560 ร่วมกับอำเภอขุนหาญ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560