ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำขอพรพ่อเมืองขุนหาญ

นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มร่วมรดน้ำขอพรจากพ่อเมืองขุนหาญ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557


วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

เปิดโลกการศึกษา

นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนบ้านขุนหาญ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557

ประชุมผู้บริหาร

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มฯ ประชุมผู้บริหารในกลุุ่มฯ  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตารางแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย กีฬานักเรียน สพป.ศก.4

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
“จตุรมิตรเกมส์  ครั้งที่ 5”

ฟุตบอลชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

สาย A                     1.น้ำตกห้วยจันทน์                                2.บึงระนาม                            3.เอกชน
สาย B                      4.เบญจลักษณ์                        5.ตำหนักไทร                        6.พนมดงรัก
สาย C                      7.มออีแดง                              8.ขุนโพธิ์ภูไพร                     9.ศรีรัตนะ
สาย D                     10.ภูกระจาน                          11.เมืองกันทร์

ว/ด/ป
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
สาย
สนาม
หมายเหตุ
 มี.ค.57
1
09.00 น.
น้ำตกห้วยจันทน์ – บึงระนาม
A
สถานีตำรวจภูธร กทล.
รอบแรก

2
10.00 น.
เบญจลักษณ์ – ตำหนักไทร
B
,,
,,

3
11.00 น.
มออีแดง – ขุนโพธิ์ภูไพร
C
,,
,,

4
12.00 น.
ภูกระจาน – เมืองกันทร์
D
,,
,,

5
13.00 น.
น้ำตกห้วยจันทน์ – เอกชน
A
,,
,,

6
14.00 น.
เบญจลักษณ์ – พนมดงรัก
B
,,
,,

7
15.00 น.
มออีแดง – ศรีรัตนะ
C
,,
,,
มี.ค.57
8
09.00 น.
บึงระนาม – เอกชน
A
,,
,,

9
10.00 น.
ตำหนักไทร – พนมดงรัก
B
,,
,,

10
11.00 น.
ขุนโพธิ์ภูไพร – ศรีรัตนะ
C
,,
,,
7  มี.ค.57
11
09.00 น.
ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B

,,
รอบสอง

12
10.00 น.
ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A

,,
,,

13
13.00 น.
ที่ 1 สาย C – ที่ 2 สาย D

,,
,,

14
14.00 น.
ที่ 1 สาย D – ที่ 2 สาย C

,,
,,
8 มี.ค.57
15
09.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 11 – ผู้ชนะคู่ที่ 13

,,
รอบรองฯ

16
10.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 12 – ผู้ชนะคู่ที่ 14

,,
,,

17
13.00 น.
ผู้แพ้คู่ที่ 15 – ผู้แพ้คู่ที่ 16

,,
ชิงที่ 3

18
14.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 15 – ผู้ชนะคู่ที่ 16

,,
ชิงชนะเลิศ
ระเบียบการแข่งขัน

1. เวลาในการแข่งขัน
- รุ่นอายุ 12 ปี ครึ่งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
- รุ่นอายุ 14,16 ปี ครึ่งละ 30 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
2. รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพื่อหาทีมอันดับที่ 1 และ 2 ไปแข่งขันในรอบต่อไป
                - ชนะ 3 คะแนน
- เสมอ 1 คะแนน
- แพ้ 0 คะแนน
3. กรณีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก
4. ในรอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ กรณีเสมอกันในเวลาการแข่งขันปกติให้หาผู้ชนะโดยการยิง 
     ลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
5. ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันตามสูจิบัตรการแข่งขัน ถ้าช้ากว่า 15 นาที
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะปรับแพ้ทันที
6. ในวันแข่งขันให้นักกีฬานำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการ
7. ระเบียบนี้ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
    ศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2556  นอกเหนือจากนี้ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ
    สมาคมฟุตบอลแห่ง  ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ประกาศใช้ในปัจจุบัน


โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

ฟุตบอลชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
สาย A                     1.ศรีรัตนะ                              2.น้ำตกห้วยจันทน์                                3.พนมดงรัก
สาย B                      4.เบญจลักษณ์                        5.ภูกระจาน                           
ฟุตบอลชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
สาย A     1.ศรีรัตนะ              2.เมืองกันทร์                          สาย B      3.ภูกระจาน            4.เบญจลักษณ์
สาย C      5.มออีแดง              6.บึงระนาม                            สาย D     7.น้ำตกห้วยจันทน์                8.พนมดงรัก

ว/ด/ป
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รุ่นอายุ
สาย
สนาม
หมายเหตุ
 มี.ค.57
1
09.00 น.
น้ำตกห้วยจันทน์ – ศรีรัตนะ
14 ปี
A
กีฬากลาง
รอบแรก

2
10.00 น.
ศรีรัตนะ – เมืองกันทร์
16 ปี
A
,,
,,

3
11.30 น.
เบญจลักษณ์ – ภูกระจาน
16 ปี
B
,,
,,

4
13.30 น.
มออีแดง – บึงระนาม
16 ปี
C
,,
,,

5
14.30 น.
น้ำตกห้วยจันทน์ – พนมดงรัก
16 ปี
D
,,
,,

6
15.30 น.
เบญจลักษณ์ – ภูกระจาน
14 ปี
B
,,
,,

7
16.30 น.
น้ำตกห้วยจันทน์ – พนมดงรัก
14 ปี
A
,,
,,
มี.ค.57
8
09.00 น.
ศรีรัตนะ – พนมดงรัก
14 ปี
A
สนาม ตชด.
,,

9
10.00 น.
ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B
16 ปี

,,
รอบสอง,

10
11.30 น.
ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A
16 ปี

,,
รอบสอง

11
13.00 น.
ที่ 1 สาย C – ที่ 2 สาย D
16 ปี

,,
รอบสอง

12
14.30 น.
ที่ 1 สาย D – ที่ 2 สาย C
16 ปี

,,
รอบสอง
7 มี.ค.57
13
09.00 น.
ที่ 1 สาย A – ที่ 2 สาย B
14 ปี

,,
รอบรองฯ

14
10.30 น.
ที่ 1 สาย B – ที่ 2 สาย A
14 ปี

,,
รอบรองฯ

15
13.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 9 – ผู้ชนะคู่ที่ 11
16 ปี

,,
รอบรองฯ

16
14.30 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 10 – ผู้ชนะคู่ที่ 12
16 ปี

,,
รอบรองฯ
8 มี.ค.57
17
09.00 น.
ผู้แพ้คู่ที่ 13 – ผู้แพ้คู่ที่ 14
14 ปี

,,
ชิงที่ 3

18
10.30 น.
ผู้แพ้คู่ที่ 15 – ผู้แพ้คู่ที่ 16
16  ปี

,,
ชิงที่ 3

19
14.00 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14
14 ปี


ชิงชนะเลิศ

20
15.30 น.
ผู้ชนะคู่ที่ 15 – ผู้ชนะคู่ที่ 16
16  ปี


ชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ  รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 14 ปี, รุ่น 16 ปี แข่งขันที่สนามกีฬากลาง