ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ โอวาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมงานวันปิยะมหาราช  23 ตุลาคม 2557  ณ  สนามวงกลมอำเภอขุนหาญวันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากร สพป.ศก.4 เกษียณ ปี 57


นายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มพร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมงานมุทิตาจิตที่อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

11-13 กันยายน 2557 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  ระดับปฐมวัยที่ โรงเรียนบ้านสดำ  พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายพิจิตร  ทานะ  รองผอ.สพป.ศก.4 เป็นประธาน มีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มกล่าวรายงานวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมครั้งที่ 64 เข้าประชุมระดับกลุ่มฯ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์พัฒนาผู้บริหาร

14-15 สิงหาคม 2557 นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำคณะผู้บริหารภายในกลุ่มสัมนาศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ


วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญวัดไตรราษฎร์สามัคคี

สพป.ศก.4 นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี ร่วมกับกลุ่มบุคคล สพป.ศก.4 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยผู้อำนวยการบุญแสน สุทธิประภาประธานกลุ่ม ร่วมทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดไตรราษฎร์สามัคคี (วัดบ้านซำตาตา) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557


วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เครือข่ายโรงเรียนตำบลโพธิ์กระสังข์จัดวิ่งมินิมาราธอน

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลโพธิ์กระสังข์ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์จัดกิจกรรมแข่งขันมินิมาราธอนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557  โดยมีนายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิด