ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2 โรงเรียน  คือโรงเรียนบ้านหนองผือ ภาคเช้า   โรงเรียนบ้านโคกระเวียงภาคบ่าย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยมีนายนิรภัย ศรแก้ว ประธานกลุ่มฯ นำคณะผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจ
โรงเรียนบ้านหนองผือโรงเรียนบ้านโคกระเวียง

1 ความคิดเห็น: