ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4
" ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์"

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย

นายศรีนวล  ทิมโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน  อ.ขุนหาญ ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก  อ.พยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ และจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2555   กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ นำโดยนายนิรภัย ศรแก้ว ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ โรงแรมอมรเทพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น